Meting verdraagzaamheid voeding en omgevingsfactoren

Voor veel diereigenaren is het een bekend probleem: het voer wordt slecht verdragen of er zijn factoren in de omgeving die problemen veroorzaken. Denk aan vlooienallergie of omgevingsallergie. Daardoor kunnen dieren veel jeuk krijgen, ontlasting problemen, oorontstekingen etcetera. Het zijn vaak moeilijke klachten om onder controle te krijgen. 

Met een homeopathische behandeling wordt gewerkt aan een balans en betere weerstand. Maar als er in de basis elke keer weer een prikkel wordt afgegeven, kan dit belemmerend werken. 

Daarom bied ik naast de homeopathische behandeling de mogelijkheid om te onderzoeken wat een dier wel of juist niet kan eten en of er zaken in de omgeving zijn die (tijdelijk) ontweken moeten worden. 

Biofotonen-meting:

Met behulp van het apparaat de 'Starlight' wordt de meting uitgevoerd. Elke cel in het lichaam heeft een unieke trillingsfrequentie en deze informatie wordt gebruikt. Biofotonen zijn fotonen die door levende organismen worden uitgestraald. Elke cel, orgaan, of lichaamsdeel heeft zijn eigen karakteristieke uitstraling.

De meting start met een totale meting, waarbij het huidige voer meegenomen wordt. De resultaten van de meting geven een goede start om grip te krijgen op de oorzaak van de intolerantie/allergieklachten. De informatie wordt gedeeld met de eigenaar, zodat het voer beter afgestemd kan worden en omgevingsfactoren aangepast kunnen worden. Dit kan een permanente aanpassing zijn, maar als het dier meer balans en weerstand heeft, kan dit ook een tijdelijke advies zijn. 

Biofotonen-meting voor dieren Tarieven
Meting biofotonen - 1e meting - onder behandeling staande patiënt homeopathie € 60
Meting biofotonen - 1e meting - niet onder behandeling staande patiënt homeopathie € 80
Meting biofotonen - vervolgmeting - onder behandeling staande patiënt homeopathie € 45
Meting biofotonen - vervolgmeting - niet onder behandeling staande patiënt homeopathie € 60

Wil je meer weten over de biofotonen-meting?