Klassieke homeopathie volgens de ziekteclassificatie

 

Dr. Samuel Hahnemann, Organon der geneeskunst, § 2: 

“Het hoogste ideaal van genezen is een snel, zachtzinnig en duurzaam herstel van de gezondheid, of wel opheffing en vernietiging van de ziekte in haar gehele omvang, op de kortste, betrouwbaarste en onschadelijkste wijze“ 

 

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze die draait om het prikkelen en activeren van het zelfherstellende vermogen van het lichaam. De grondlegger van deze overtuiging is Samuel Hahnemann (1755-1843). Hij stelde dat bij de geboorte een lichaam in balans is, maar bij het ouder worden in onbalans kan raken. Zijn behandelingen richtten zich dan ook op het herstellen van de balans in het lichaam.

Homeopaten hebben een holistische kijk op het lichaam: alle factoren die bijdragen tot het uit balans raken, vormen samen een ziektebeeld. Klachten en symptomen zijn een uiting van een verstoorde situatie en dus niet de ziekte zelf. Ieder lichaam is anders en raakt op een andere manier uit balans. Door elk lichaam en haar onbalans als uniek te beschouwen, bieden homeopaten een individuele behandeling voor elk dier of mens.

Door alle klachten in kaart te brengen, ontstaat een uniek ziektebeeld. Dit proces noemen we de Ziekteclassificatie.