Werkwijze volgens ziekteclassificatie

Homeopaten brengen alle klachten en symptomen van een patiënt in kaart om zo tot een individuele behandelwijze te komen. Ieder lichaam is uniek en de manier waarop het lichaam uit balans raakt, is ook voor ieder anders. Door alle klachten samen als één ziektebeeld te beschouwen, kunnen alle verstoringen weer in balans gebracht worden. Als we slechts één klacht zouden behandelen, zou de disbalans de andere kant van de weegschaal op kunnen slaan. Het totaalbeeld is dus cruciaal bij homeopathie.

Ziekteclassificatie is het proces waarbij de homeopaat alle factoren in kaart brengt die het lichaam uit balans brengen. Dit zijn zowel de invloeden van binnenuit (endogeen) als de invloeden van buitenaf (exogeen). De factoren die we onderzoeken zijn:

  • Constitutie: hoe zit jouw lijf in elkaar? Wat zijn je sterke en zwakke plekken?
  • Biografie/Incidenten: welke (traumatische) gebeurtenissen heb je meegemaakt?
  • Acuut-miasmatisch: welke heftige ziektes heeft je lichaam doorgemaakt?
  • Epidemische ziekten: welke besmettingen heeft je lichaam verdragen?
  • Iatrogeen: welke schadelijke stoffen hebben sporen nagelaten in je lichaam?
  • Erfelijkheid: welke ziektes heb je meegekregen via je genen?
  • Degeneratieve ziekten: is er sprake van een ziekte die je lichaam langzaam aantast?
  • SOA’s: welke aandoeningen hebben je lijf beïnvloed?

Jouw verhaal bepaalt welke bloembladen groter zijn dan andere bloembladen. Daarmee is het voor mij mogelijk om een persoonlijk plan op te stellen: het verhaal van ieder mens of dier is uniek. 

Het homeopathische traject 

Een homeopathische behandeling bestaat meestal uit een traject met meerdere consulten. Hoeveel consulten er nodig zijn is afhankelijk van de klachten en hoe lang de klachten al bestaan. Een klacht die kortgeleden is opgekomen, is sneller opgelost dan een klacht die chronisch aanwezig is.

Eerste consult

Een eerste consult duurt 1,5 tot 2 uur. Omdat Praktijk de Vitalist werkt volgens de ziekteclassificatie, breng ik in kaart welke klachten de patiënt ervaart. Hoe zijn deze ontstaan, wat was het verloop en welke omstandigheden verergeren of verbeteren de klacht? Alle informatie plaats ik in de bloem (zie afbeelding).

Hiermee krijg ik een duidelijk overzicht:

  • Totaalbeeld van de symptomen
  • Inzicht in oorzaken waardoor de symptomen ontstaan

Op basis van dit eerste consult, stel ik een plan op met de bijpassende homeopathische middelen. De middelen worden via de post naar je toegestuurd.
Het voorschrift met daarin een duidelijke gebruiksaanwijzing ontvang je via de mail.

Vervolgconsulten

Tussen de consulten plan ik een telefonische update van ongeveer 10-15 minuten. 

Vervolgconsulten worden 6-8 weken na het voorgaande consult ingepland. Deze consulten duren 30-60 minuten.

Als de klachten rustig worden, kan de tussenperiode langer worden.

Tijdens de vervolgconsulten bespreken we de afgelopen periode, zoals verbeteringen, opvallende veranderingen, stagnaties, veranderingen buiten de homeopathie om (denk aan incidenten), verdiepen we eerdere onderwerpen, etc.

Afronding

Tijdens het traject werk ik de bloem bij, zodat continu duidelijk is hoe de klachten zich ontwikkelen. Een traject kan worden afgerond als de klachten over zijn. Het doel is dat de patiënt geen belemmering ervaart om vrij zijn/haar leven te leiden.